Vitajte!

Našim spoločným cieľom bude spojiť dedičstvo minulosti s potrebou budúcnosti a vytvoriť tak dielo – Váš kúsok domova, ktorý by svojou povahou a charakterom reprezentoval to najlepšie z našej doby. Stačí nebáť sa a zvoliť si tu správnu a jedinú cestu vedúcu vpred. Všetko ostatné je iba prekračovanie na mieste.

ponuka

projekty rodinných domov a bytových domov, rekonštrukcie a obnovy, architektonické štúdie, vizualizácie stavieb a interiérov, výtvarné návrhy a projekty interiérov, odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu, autorský dozor počas realizácie stavieb,inžinierska činnost pre zabezpečenie príslušných povolení,
odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavieb, zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní

Next

profil

Od roku 2003, v ktorom som ukončil inžinierske štúdium na Stavebnej Fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa aktívne venujem činnosti v oblasti stavebníctva a projekcie. Projekčne som sa podieľal na desiatkach projektov občianskych stavieb, administratívnych stavieb i rodinných domov. Mojim cieľom je poskytnúť klientovi ucelenú službu od prvej skice až po kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu. Každý návrh, idea či investičný zámer si vyžaduje individuálny prístup aby mohol na konci vyniknúť a zanechať v človeku a krajine svoj kúsok pozitívnej emócie.

Next

moja práca

Malá úkážka mojej práce, vizualizácie, design, výkresová dokumentácia...

kontakt

Ivan Puškáš    tel:+421 903 644 622    email:info@ead.sk